MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ[P HARFİ]

Aşağa gitmek

MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ[P HARFİ]

Mesaj tarafından MarscoLick_emeL Bir Salı Haz. 24, 2008 8:46 am

Paian :Felaketi uzaklaştıran, selamet getiren, iyi eden tanrı.

Palaimon :İo'nun oğlu bir deniz tanrısı. Gemicilerin koruyucusuydu.

Palamedes : Nauplios ile Klymene'nin oğlu. Odysseus tarafından öldürüldü.

Pales :Romalıların koyun sürülerini koruyucusu olduğuna inandıkları tanrı.

Pallas :Zeka tanrıçasının bir diğer adı.

Panakeia :Asklepios gibi hekimlikle uğraşan sağlık tanrıçası.

Pan :Sürülerin ve çobanların tanrısı.

Panagea :Artemis'in bir diğer adı.

Panakea :Asklepios ile Lampetia'nın kızı. Hekimliğin tanrıçalarından sayılırdı, her türlü hastalığa çare bulurdu.

Pandaman :Ateş tanrısı Hephaistos'un bir diğer adı. Her şeyi yenen anlamına gelir.

Pandareos :Miletus'lu Merops'un oğlu. Giritte Zeus tapınağından altın köpek heykelini çaldığı için Zeus tarafından kayaya çevirildi.

Pandaros :Yunanlılara karşı savaşan Troia'lıların yardımına koşan ünlü kahraman Lykaon'un oğlu.

Pandion :Atina şehrinin ünlü krallarından.

Pandora :Yaratılan ilk kadın.

Pandrosos :Atina kralı Kekrops'un kızlarından biri. Athena küçük Erekhteus'u içine sakladığı kutuyu bu kızlara emanet etmişti.

Panikos :Kır tanrısı keçi ayaklı Pan'ın insanların içine saldığı korku

Pankratis :Tloeus ile İphimedie'nin kızı, dolayısıyla Aloadların başhemşiresi.

Panapa :Theseus'un kızı Herakles ile evlenmişti. Bir kızı olmuştu ona annesinin adını koydu.

Panopa :Nereid'lerden biri, adaletseverliği ile tanınırdı.

Panopeus :Phokos ile Astropea'nın oğlu. Argonautlar seferine katılanlardan.

Panthaos :Priamos'un arkadaşı Troia'lı bir ihtiyar.

Paphia :Aphrodite'in isimlerinden biri.

Paphlagon :Kirke'nin oğlu. Anadoluda Papira (Karaköy) şehrinin kurucusu.

Paraios :Atinalı bir kahraman, savaş gemisini icat etti.

Paris :En ünlü kahramanlardan biri.Troia kralı Priamos ile Hekabe'nin oğlu. Çok kuvvetli olduğundan onu Aleksandros diye çağırırlardı. Yunanlı Helena'ya olan aşkı onun ve Troia'nın sonu oldu.

Parkae :Romalıların talih tanrıçalarına verdikleri ad.

Parnassos :Apollon'a tahsis edilen Parnassos dağına adını veren kahraman.Poseidon ile Kleodora adlı bir peri kıznın oğlu idi.

Parrahasios :Zeus'un oğlu. Arkadia da bir şehrin kurucusu olduğu söylenir.

Parsondes :Yedi yıl Babil valisinin sarayında bir kadın gibi yaşayan tuhaf bir insan.

Parthenius :Bugünkü Bartın çayının eski adı.

Parthenon :Atina Akropolis te bulunan ve Zeka tanrıçası Athena'ya ait olan meşhur tapınak.

Parthenopaieos:Thebai şehrine karşı yürüyen yedi şeften biri.

Parthenopea :Menderes nehrinin kızı Samia ile ankeus'un kızı. Apollon bu kıza gönül vermişti. Birlikteliklerinden Nikomedos doğdu.

Parthenope :Sirenlerden biri. Odyseus'u büyülü sesiyle etkisi altına alamadığından kendini denize attı. Dalgalar bu deniz kızının naaşını İtalya kıyılarına attılar. Naaşının gömüldüğü yerde Napoli şehri kuruldu.

Parthenos :Staphylos ile Khrosthemis'in kızlarından biri.

Pasiphae :Minos'un karısı. Helios'un kızı. Bir boğaya aşık olmuştu. Sevdiği boğadan gebe kalarak Minotauros'u doğurdu.

Pataros :Apollon ile Ksanthos'un kızı olan Lykia'nın oğlu. Patara şehrine adını vermiştir.

Patroklos: Menoltios'un oğlu. Ünlü yunan kahramanlarından biridir.

Pegasos :Efsanevi kanatlı at. Perseus Okean'ın kaynağında Medusa'nın kafasını kestiği zaman onun kanından doğdu.

Peitho :İkne etme, kandırma tanrıçası. Ate'nin kızı, Aphrodite'in arkadaşıdır.

Peirihoos :Zeus ile Dia'nın oğlu, Lapithler kralı.

Pelasglar :Yunanistanın eski ahalisine verilen ad.

Pelasgos :Yerin oğlu. Pelagların atası oldu.

Peleus :Meşhur yunan kahramanı Akhilleus'un babası. Phthie kralı.

Pelias :İolkos kralı . Poseidon ile Tyro'nun oğlu.

Pelopea : Theste'nin kızı. Kim olduğunu bilmeden babası ile birlikte oldu. Bunu anlayınca kendini öldürdü.

Pelops : Lydia kralı Tantalos'un oğlu. Ganymedes'in babası.

Penat'lar : Romalıların ev tanrılarına verdikleri ad.

Peneios :Thesselia da akan bir nehrin tanrısı. Okeanos'un oğlu.

Penelope :Odysseus'un karısı. Telemakhos'un annesi. Kocası Troia harbine gittikten sonra uzun yıllar tek başına yaşadı ancak kocasına hep sadık kaldı.

Penia : Fakirlik tanrıçası.

Penthesileia : Amazonların kraliçesi.Ares ile Otreranın kızı. Troia savaşı sırasında Akhilleus tarafından öldürüldü.

Pentheus : Thebai kralı. Ekhion ile Kadmos'un kızı Agave'nin oğlu.

Penthos :Keder ve ızdırap tanrısı.

Peon : Yunan tanrılarını tedavi eden ünlü mısırlı hekim.

Peparethos : Ariane'in Dionysos'tan olan dört oğlundan biri.

Perdiks :Dedalos'un kızkardeşi.

Pergamos : Anadoluda Bergama şehrinin kahrmanı. Neoptolemos ile Andromakne'nin oğlu.

Periboea :Mağar kralı alkathous'un kızı. Eakos'un oğlu Telemon ile evlendi, Ajaks'ı doğurdu.

Perieres :Eolos'un oğlu.Perseus'un kızı.Gorophone ile evlendi.

Periklymenos:Argonautlardan biri. Neleus'un oğlu. Poseidon bu gence istediği şekle girebilme vasfını vermişti.

Periktyon : Aristo'nun karısı ve meşhur filozof Eflatun'un annesi

Perimele :Admetos ile Alkaste'nin kızı.

Perimelis : Sürülere göcülük eden perilere verilen ad.

Periphas : Atina şehrinin efsanevi kralı. Halkı tarafından çok sevilirdi. Öyleki Zeus bu sevgiyi kızkandı ve onu öldürmeye kalktı ama Apollon babasına engel oldu bunun üzerine Zeus bu kralı bir kartal'a dönüştürdü.

Periphetes :Hephaistos ile Antiklea'nın oğlu olan korkunç dev. Thesseus tarafından öldürüldü.

Peristera : Aphrodite'in yanında dolaşan perilerden biri. Birgün Aphrodite ile Eros çiçek toplama yarışı yaparken Peristera Aphrodite'e yardım ettiği için Eros onu güvercine çevirdi.

Peritanus : Arkadia'lı bir genç Paris Helene'I kaçırdıktan sonra Helen bu gence gönül vermişti. Paris bunu fark edince Arkadia kıyılarını talan etti.

Pero :Neleus ile Khloris'in kızı.Güzelliği ve fazileti ile tanınırdı. Bias ile evlendi.

Persa :Thetys ile Okeanos'un kızı. Güneş ile evlendi.Eetes, Kirke ve Pusiphae'yi doğurdu.

Perseid'ler :Perseus soyundan gelenler.

Perseis : Helios'un karısı

Persophene : Demeter'in kızı. Hades'in karısı.

Perseus : Argos kralı Akrisios'un kızı Danae'nin Zeus'tan olan oğlu.

Persepolis : Odysseus ile Nausikaa'nın oğlu.

Perses : Titan Krios ile Eurybie'nin oğlu.

Phaeton : Helios'un oğlu.

Phaetusa :Lampetie'nin kızkardeşi. Gençlik tanrıçası Neera ile Güneş'in kızı.

Phaiak'lar :Skheria adasında oturan halk.

Phaidra : Girit kralı Minos ile Pasiphane'nin kızı. Theseus ile evliydi. Üvey oğlu Hippolytos'a aşık oldu. Delikanlı onu red edince Hippolytos'a iftira etti ve ölümüne neden oldu.

Phalaekos : Ambrakia tiranı. Artemis bir gün onu ava götürüp bir aslan yavrusu gösterdi.Phalaekos yavruyu yakalamaya çaılışırken dişi aslan ortaya çıkıp onu parçaladı.

Phalanthos : Lakonia'ların ünlü kahramanı

Phalanaks : Zeka tanrıçası tarafından örümceğe çevirilen Arakne'nin kardeşi. Buda silah yapımında tanrılardan üstün olduğunu iddia ettiği için yılana dönüştürüldü.

Phalaris : tapınak yapacağım diye başına topladığı çok kalabalık bir işçi ordusu ile şehrin tiranı oldu. Zulmü ve acımasızlığı ile meşhurdur.

Phaleros :Attika bölgesindeki Phaleros şehrinin kahramanı.Arganautlardan biri.

Phalkes :Temenos'un oğlu. Heraklidlerden biri.Phaloeaatos adında bir delikanlı ifriti öldürdü. Phaloe ile Elaatos'un evlenecekle Lykris ırmağının kızı olan bir peri. Buna kanatlı bir ifrit bela olmuştu. Elri gün delikanlı öldü. Peri kızı o kadar çok göz yaşı döktüki tanrılar ona acıyp onu bir çeşmeye dönüştürdüler.

Phantosos : Uyku'nun oğlu. Kayaya, toprağa ırmağa ve cansız varlıklara dönüşebilen bir tanrı. Çevresi bir sürü yılanlarla çevrilmiştir.

Phaon : Midilli adasında basit bir kayıkçı iken, bir gün ihtiyar bir kadın kılığına girmiş olan Aphrodite'I kim olduğunu bilmeden adadan karşıya Anadoluya geçirmiş ve yaşlı kadının tüm ısrarlarına rağmen ondan para almamış. Bunun üzerine tanrıça ona alçıdan yapılmış içinde güzel kokulu bir yağ bulunan bir vazo hediye etmiş. Balıkçı güneşten çatlayan cildine bu yağı sürdüğünde çok yakışıklı bir gence dönüşmüş.

Pharmakias :İstanbul boğazında büyükdere'nin ağazında eski bir liman.Rivayete göre Media'yı getiren gemi bu limana sığınmak zorunda kalmış vesihirbaz kadın ilaç dolu sandığı ile buraya ayak basmış.

Phoebe : Uranos ile Gaia'nın kızı. Koios ile evlendi ve Latone ile Asterie'yi doğurdu.

Phebus : Apollon ile Pasiphae'nin kızı,

Phedra : Girit kralı Minos ilePasiphe'nin kızı, Theseus'un karısı. Üvey oğluna aşık oldu fakat ondan karşılık alamadı bunun üzerine ona iftira etti ve ölümüne neden oldu.

Phegeus :Arkadia da Phegeus şehrinin kurucusu ve kralı.

Phoiniks : Habeş diyarında yaşadığı sanılan efsanevi bir kuş.

Pheniks :Argos kralı Amyntor ile Kleobule'nin oğlu. Babasını üzerek annesinin gözüne girmek için babasının çok sevdiği ve hatta bu yüzden annesini ihmal ettiği genç kız ile sevişti.Bunun üzerine babası onun gözlerini oyup saraydan kovdu.

Phenops : Ksanthus ile Thoon'un babası.

Pheomis : Gaia ile Tartaros'un oğlu.

Pheraea : Zeus ile Eolos'un kızı. Hekate'nin annesi.

Phidippos : Thessalos'un oğlu Herakles'in torunu.
avatar
MarscoLick_emeL
yeni arayıcı

Mesaj Sayısı : 36
Kayıt tarihi : 24/06/08
Yaş : 26

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz