A-B arası kelamlar

Aşağa gitmek

A-B arası kelamlar

Mesaj tarafından Jared93 Bir Salı Haz. 24, 2008 6:31 am

Abas: Metanize’nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış.

Abaris: İskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı.


Absyrtos: Kolkhi (Gürcü) kralının oğlu ve Medea’nın kardeşi.


Acacallis: Minos’un kızlarından biri. Hermes ve Apollon bu kıza gönül vermişlerdi.


Acamas: Thesus ile Phedre’nin oğlu.


Admetos: Thessalia’da Phere şehrinin kralı Alkestis’in babası.


Admete: Eurystee’nin kızı.


Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.


Adrasteia: Girit adasında yaşayan bir peri kızı.


Adrastos: Argos kralı, (Adraste)


Adrogos: Girit kralı Minos’un oğullarından biri.


Aedon: Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kralı Pandion’un kızıydı.


Acetes: (Aietes) Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)’nin kardeşi ve güneşin oğlu.


Aegee: (Aige) Ege Theseus’un babası ve Athena kralı.


Aegina: (Aigina) Irmak tanrısı Asopos’un kızı.


Aeson: (Aison) Thessalia kralı Pelias’ın kardeşi ve Jason’ın babası.


Aethra: (Aitra) Trezene kralının kızı, Theseus’un anası.


Agemedes: Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi’deki Apollon tapınağını yaptı.


Agememnon: Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında,Yunan ordularının baş komutanı.


Aganippe: İlham perilerinin yani Musa’ların Hlikon dağındaki mukaddes kaynağı


Agapenar: Yunan kahramanlarından biri.


Agathodaimon: Toprağa bereket, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısı.


Agathon: Atinalı ünlü bir trajedi yazarı.


Agave: (Agarie) Kral Kadmos’un kızı. Dionysos’un annesi, Semele’nin kızkardeşi.


Agdistis: Eski Anadolu tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias’ın anlattığına göre, Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor, tanrılar bu tuhaf mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı, bu ağaçtan bir badem koparıyor, göğsüne koyuyor ve gebe kalarak Attis’I dünyaya getiriryor. Attis çok güzel bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybettiği cihetle yal nız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.


Agenor: Finikeliler soyunun atası İo’nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adlı bir kızı ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlarında üç oğlu oldu.


Aglaia: Üç Kharitlerden biri.


Aglaures: Kekrops’un kızı.


Agron: Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlşarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak tanrıçasından başka hiç bir tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu, Byssa martı, Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.


Agyieus: Yolların, sokakların, meydanların tanrısı olarak Apollon’a verilen adlardan biridir.


Aiakos: Zeus ile Aigina’nın oğlu ve Telamon’un babası. İyi kalpli ve adaletsever olduğundan öldükten sonra yeraltı ülkesinin yargıcı oldu. Minos ve Rhadamantys onun yargıç arkadaşları idi.


Aias: Troia savaşına katılmış iki kahramanın adı
Aias, Salamis kralı Telemon’un oğlu. İlias’ta Akhilleus’tan sonra en yiğit, güzel bir kahraman olarak anılır.
Aias, Lokri’in oğlu, kırk gemi ile Troia’ya gitti, çok hızlı koşardı.


Aidoneus: Yeraltı dünyasının tanrısı Hades’in bir diğer adı.


Aigeus: Atina kralı Theseus’un babası. Theseus Minotauros’a karşı kazandığı zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederekkendisini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize ege denizi denir.


Aigisthos: Kral Thyestesİn kendi öz kızı Pelopia’dan kazandığı oğlu. Baba ile kızı arasındaki bir sevginin ürünü olan bu çocuk, halkın ayıplamasından utanıldığı için doğruca ormana bırakılmıştı. Çobanlar, keçi sütü ile bunu beslediler. Sonradan amcası Atreus’u öldüren ve Trobia savaşına giden Agememnon’un karısını ayartan, delikanlı, Agememnon’u da öldürdü fakat kendisi de Orestes tarafından öldürüldü.


Aigle: Heliades’lerden, yani Phaeton’un kız kardeşlerinden birinin adı.


Aineias: Kral Ankhises ile Aphrodite’ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)’nda gizlendi. Uzun ve dolanbaçlı yollardan Kartaca’ya oradanda İtalya’ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.


Aiolos: Rüzgarların tanrısına verilen ad. Bunu bazıları Zeus’un, bazıları Hippotes ile Menalippe’nin oğlu sayarlar.


Aisa: Kader tanrısı Moira’nın başka bir adı.


Aison: İolkos şehrinin kralı. Pelias’ın ağabeyi, İason’un babası.


Aithalides: Hermes’in oğlu, Arganautlar seferine haberci olarak katılmıştı. Efsaneye göre babası ona öldükten sonra mezarda bile her şeyi hatırlayabilecek bir hafıza vermişti.


Aithra: Kral Pitteheus’un kızı. Theseus’un anası. Aithra, Dioskur’lar tarafından kaçırılmış, köle olarak Helena’ya verilmişti. Helena ile Troia’ya gelen Aithra, Troia’nın düşmesi üzerine torunları tarafından kurtarıldı.


Akaman: Alkmanion ile Kallirhoe’nin oğlu


Akakallis: Girit kralı Minos’uv kızı. Dione adı ile de çağırılır.


Akastos: Pelias’ın oğlu Medias’ın kardeşi


Akhaeus: İon’un kardeşi, Helen’in yeğeni, Akhai’lilerin babası sayılmaktadır.


Akhates: Aineias’ın sadık dostu. Troia’dan kaçarken de onun yanındaydı.


Akhales: Herakles (Hercul) ile Omphale’nin oğullarından biri.


Akheus: Poseidon ile Larides’in oğlu, Pelasgos ile Phtius’un kardeşi. Basitliği ile ün kazanmıştı.


Akhilleus: Peleus ile Tethys’in oğlu ünlü Yunan Kahramanı. Topuğundan başka hiç bir yerine ok işlemez, kılıç kesmezdi.


Akhiroe: Ares’in torunu çok güzel bir kız.


Akhyls: Karanlıklar tanrıçası.


Akis: Faunus ile Nympha Symaethis’in oğlu


Akrepheus: Apollon’un oğlu. Biotiada, akrephia şehrine kendi adını vermiştir.


Akragos: Zeus ile Okeanos’un kızlarından Astepore’nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevirildi.


Aktor: Poseidon’un oğlu


Akuilon: Eos ile Ailos’un oğlu. Doğuştan saçları beyazdır ve yılandan bir kuyruğu vardır.


Akus: Hephaistos ile Letafet tanrıçalarının en genci Agaia’nın oğlu.


Alala: Savaş’ın kızı. Kişisel savaş olarak bilinir.


Alalkomenis: Thebai kralı Ogyges ile Thebe’nin kızı. Telksine ile Aulis’in kızkardeşi. Üç kardeş tanrıça Athena’nın süt anneleriydi.


Alba Longa: (Albano) Aimeas’ın oğlu


Albion: Poseidon’un oğlu olan müthiş bir dev. Heracles ile yaptıkları kavgadan galip çıkınca Zeus kardeşi Bergion ile onun başlarına taş yağdırdı.


Albunea: Bir peri kızı.


Alekto: Uranos’un kanından yaratılan öc tanrılarından biri.


Aleksandros: Kahraman Paris’in bir lakabı.


Alkaios: Perseus’un üç oğlundan biri


Alkandros: Tanrıların gözüne girmiş ünlü bir kahin.


Alkathoos: Pelops ile Hiphodemie’nin oğlu. Megara şehrine kral oldu.


Alkestis: Pelias ile Anaksibia’nın kızı, kral Admetos’un karısı.


Alkimedon: Troia surlarına merdiven dayayan bir kahraman.


Alkinoe: Korinthos kralı Polybos’un kızı, Amphilokos’un karısı.


Alkinoos: Koro adasının eski adı olan Scheria adasında yaşayan bir kral.


Alkithoe: Minyas’ın kızı, iki kardeşi ile birlikte şarap tanrısının ayinlerine katılmadıkları için çıldırdılar. Artemis onlara acıdı ve üç kardeşi yarasaya çevirdi.


Alkmene: Mykena kralının kızı. Kral Amphitriyon’un karısı Herakles’in annesi.


Alkmeon: Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Annesini öldürdü.


Alkyone: Rüzgarların tanrısının kızı ve Keyk’in karısı. Kocası bir deniz kazasında ölünce kendisini denize attı. Birbilerini çok seven bu iki insana acıyan Tethys karı kocayı iki deniz kuşuna çevirdi.


Aloeus: Gök ile yer’in oğlu olan bir Titan. İphimedia adında bir kadınla evlenmişti ancak Poseidon bu kadını sevmiş ve ondan ikide çocuğu olmuştu.


Aloadlar: Poseidon ile İmphimedia’nın ikiz çocuklarına verilen ad. Bunlar Ares’I bile aylarca esir tutacak kadar güçlü ve yiğit kahramanlardı. Fakat gökyüzüne saldırmak istedikleri için Apollon onları öldürdü.


Alope: Korkyon’un kızı Poseidon’dan Hippothous adında bir oğlu olmuştu.


Alphesibea: Arkadia kralı Phegeus’un kızı, annesini öldüren Alkmeon ile evlenmişti.


Alphesibia: Diyonysos’un aşık olduğu Asya’lı bir peri kızı.


Alpos: Sicilyada yaşayan korkunç bir dev.


Althaia: Melagros’un annesi.


Althala: Kalydon kralı Peneus’un karısı ve Melagros’un annesi.


Althemenos: Girid kralı Kereteus’un oğlu. Yalnışlıkla babasını öldürdü ve yer tarafından yutuldu.


Ameltheia: Zeus’un süt annesi olan keçi.


Amata: Kral Latinus’un karısı. Lavinia’nın annesi. Kızının Ene ile evlenmesine üzülerek intahar etti.


Amathus: Herakles’in oğlu.


Amentes: Hades’in lakabı


Ambarvalia: Romada Mars şerefine yapılan tören

Baal: Asur Tanrısı


Bakkhant'lar: Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar


Basileia: Uranos'un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion
ile evlendi Selene(ay) ve Helios(güneş) I doğurdu.


Battso: Apollonun öküzlerini çalan Hermes'e yardım eden ihtiyar.


Bauba: Neşeli bir hizmetçi kız, Persophene için üzülen Demeter'I eğlendirmeye çalışırdı.


Baukis: Philemon'un karısı.


Bellerophon: Korinthos'un kurucusu, Glaukos'un oğlu.


Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.


Beroe : Adonis ile Aphrodite'in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Dianysos ile evlendi.


Bia : Dev palas ile Styx'in kızı. Şiddet anlamına gelen Bia, Nike(Zafer) in kız kardeşidir.


Bianos : Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.


Bias : Amythaon'un oğlu. Melanpous'un kardeşi.


Biton : Kydippe'nin oğlu


Bona Dea : Doğurganlık tanrıçası.


Boreas : Kuzey rüzgarı tanrısı. Şafak tanrısı Eos'un oğlu


Bormos : Titias'ın oğlu, çok güzel bir delikanlı olan Bormos'u küçük bir su kaynağının perileri kaçırdılar.


Brankhos : Anadolu'da Miletos'lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.


Briareos : Yüz kollu devler, titanlarla savaşında tanrı Zeus'un tarafında yer aldılar.


Britomartis : Girit'li bir tanrıça, Zeus ile Karme'nin kızı.


Brontes : Gök ile yerin oğlu Kylop'lardan biri.


Brotheus : Yanardağlar tanrısı ile zeka tanrıçasının oğlu. Çok çirkin olduğu için alemin maskarası olmasın diye Etna yanar dağının içine atılmıştı.


Bryte : Ares'in kız Minos'un sevgilisi.


Busiris : Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.


Byblis : Miletos'un kızı. Erkek kardeş'I Kaunos'a aşıktı Kaunos onun bu aşkından korkup kaçınca kendini öldürdü. Ona acıyan periler Byblis'i çağlayan'a çevirdiler. (Bugünkü Ilıca)


Byzas : Poseidon'un oğlu. Annesi Zeus ile İo'nun kızı idi. Byzans şehrini kurdu


Bassareus : Dionysos'un latince adı


Bendis : Trakyalıların ay tanrıçası.


Bianna : Kıtlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Viyana şehrine adını verdi.


Boarmia : Pallas'ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğrettiği için bu lakabı almıştı.


Boreadlar : Kuzey rüzgarının çocuklarına verilen ad.


Bosphoros : Sığır geçidi anlamına gelir. İstanbul boğazınıneski adı.


Botres : Eumelos'un oğlu. Tanrı Apollon'a taktim edilen kurbanın beynini yediği için babası tarafından öldürüldü.


Brankhid'ler : Apollon'un gözdesi Brankhos'un soyundan gelenlere verilen ad.


Briseis : Asıl adı Hippodemie olan Briseis Troia civarında eski bir Anadolu şehri olan Lyrnessos şehrinin rahibinin kızydı. Babasının katili Akhilleus'un sevgilisi oldu.


Brithynoos : Apollon'un adlarından biri.


Brykhia : Aphrodite'in adlarından biri.
entheus’u parçaladı.
avatar
Jared93
Moderötör
Moderötör

Mesaj Sayısı : 24
Kayıt tarihi : 23/06/08
Yaş : 25
Nerden : antalya

Kullanıcı profilini gör http://www.neararsanvar.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: A-B arası kelamlar

Mesaj tarafından MARS Bir Salı Haz. 24, 2008 6:45 am

saol
avatar
MARS
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 82
Kayıt tarihi : 23/06/08
Yaş : 27
Nerden : ANKARA

Kullanıcı profilini gör http://kultur-turk.lolbb.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz