O-P arası kelamlar

Aşağa gitmek

O-P arası kelamlar

Mesaj tarafından Jared93 Bir Salı Haz. 24, 2008 6:23 am

Odysseus : Meşhur Yunan kahramanı. İthaka kralı. Laertes ile Antikleia'nın oğlu. Çok zeki bir adamdı, düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yendi. Penelope ile evlendiği sıralarda Troia savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürdü ancak savaşa gitmek zorunda kaldı. Tahta at fikride Odysseus'a aitti. Zeka tanrıçası tarafından çok sevilen kahraman Poseidon'un kinini kazandığından Troia dönüşü başına bir çok belalar gelmişti.


Oegipan'lar : Dionysos'un peşinden giden sivri kulaklı varlıklar.


Oiagros : Thrakia kralı ve Orpheus'un babası. İlham perilerinden Kalliope ile evlendi ve Orpheus doğdu.


Oidipus : Thebai kralı Laios ile İokaste'nin oğlu. Bilmeden babasını öldürdü ve özannesi ile evlendi.


Oileus : Lokrisli Aias (Ajax)'ın babası


Oineus : Aitolia'da Kalydon kralı. Dionyssos'a hizmette kusur etmediği için şarap tanrısı üzüm suyuna bu kralın adını verdi.


Oinomaos : Ares ile Harpinna'nın oğlu, Pisa kralı. Steroria ile evlenmiş, Hippodameia adında güzel bir kızı olmuştu.


Oinone : Kebren(Değirmendere) ırmağının tanrısının kızı. Paris bukızı sevmişti ancak Aphrodite ona Helene'nin aşkını aşılayınca bu peri kızını terk etti. Buna rağmen Troia savaşı sonunda Paris ağır yaralandığında sevdiğinin yanına koştu ve onu iyileştirmeye çalıştı ama elinden bir şey gelmedi ve Paris öldü. Bunun üzerine Oinone kendini öldürdü.


Oinopion : Dionysos ile Ariane'in oğlu, sakız adası kralı idi.Pallas : Zeka tanrıçasının bir diğer adı.


Panakeia : Asklepios gibi hekimlikle uğraşan sağlık tanrıçası.


Pan : Sürülerin ve çobanların tanrısı.


Panagea : Artemis'in bir diğer adı.


Panakea : Asklepios ile Lampetia'nın kızı. Hekimliğin tanrıçalarından sayılırdı, her türlü hastalığa çare bulurdu.


Pandaman : Ateş tanrısı Hephaistos'un bir diğer adı. Her şeyi yenen anlamına gelir.


Pandareos : Miletus'lu Merops'un oğlu. Giritte Zeus tapınağından altın köpek heykelini çaldığı için Zeus tarafından kayaya çevirildi.


Pandaros : Yunanlılara karşı savaşan Troia'lıların yardımına koşan ünlü kahraman Lykaon'un oğlu.


Pandion : Atina şehrinin ünlü krallarından.


Pandora : Yaratılan ilk kadın.


Pandrosos : Atina kralı Kekrops'un kızlarından biri. Athena küçük Erekhteus'u içine sakladığı kutuyu bu kızlara emanet etmişti.


Panikos : Kır tanrısı keçi ayaklı Pan'ın insanların içine saldığı korku


Pankratis : Tloeus ile İphimedie'nin kızı, dolayısıyla Aloadların başhemşiresi.


Panapa : Theseus'un kızı Herakles ile evlenmişti. Bir kızı olmuştu ona annesinin adını koydu.


Panopa : Nereid'lerden biri, adaletseverliği ile tanınırdı.


Panopeus : Phokos ile Astropea'nın oğlu. Argonautlar seferine katılanlardan.


Panthaos : Priamos'un arkadaşı Troia'lı bir ihtiyar.


Paris : En ünlü kahramanlardan biri.Troia kralı Priamos ile Hekabe'nin oğlu. Çok kuvvetli olduğundan onu Aleksandros diye çağırırlardı. Yunanlı Helena'ya olan aşkı onun ve Troia'nın sonu oldu.


Parkae : Romalıların talih tanrıçalarına verdikleri ad.


Parnassos : apollon'a tahsis edilen Parnassos dağına adını veren kahraman.Poseidon ile Kleodora adlı bir peri kıznın oğlu idi.


Parrahasios : Zeus'un oğlu. Arkadia da bir şehrin kurucusu olduğu söylenir.


Parsondes : Yedi yıl Babil valisinin sarayında bir kadın gibi yaşayan tuhaf bir insan.


Penia : Fakirlik tanrıçası.


Penthesileia : Amazonların kraliçesi.Ares ile Otreranın kızı. Troia savaşı sırasında Akhilleus tarafından öldürüldü.


Pentheus : Thebai kralı. Ekhion ile Kadmos'un kızı Agave'nin oğlu.


Penthos : Keder ve ızdırap tanrısı.


Peon : Yunan tanrılarını tedavi eden ünlü mısırlı hekim.


Peparethos : Ariane'in Dionysos'tan olan dört oğlundan biri.


Perdiks : Dedalos'un kızkardeşi.


Pergamos : Anadoluda Bergama şehrinin kahrmanı. Neoptolemos ile Andromakne'nin oğlu.

Periboea : Mağar kralı alkathous'un kızı. Eakos'un oğlu Telemon ile evlendi, Ajaks'ı doğurdu.


Perieres : Eolos'un oğlu.Perseus'un kızı.Gorophone ile evlendi.


Perigoune : Sinis'in kızı.Theseus Sinis'I öldürüp kızı ile birlikte oldu. Bu birliktelikte Melanippos doğdu. Daha sonra Periogoune Deloneus ile evlendi ve İksus'u doğurdu.


Periklymenos: Argonautlardan biri. Neleus'un oğlu. Poseidon bu gence istediği şekle girebilme vasfını vermişti.


Periktyon : Aristo'nun karısı ve meşhur filozof Eflatun'un annesi


Perimele : Admetos ile Alkaste'nin kızı.


Perimelis : Sürülere göcülük eden perilere verilen ad.


Periphas : Atina şehrinin efsanevi kralı. Halkı tarafından çok sevilirdi. Öyleki Zeus bu sevgiyi kızkandı ve onu öldürmeye kalktı ama Apollon babasına engel oldu bunun üzerine Zeus bu kralı bir kartal'a dönüştürdü.


Periphetes : Hephaistos ile Antiklea'nın oğlu olan korkunç dev. Thesseus tarafından öldürüldü.


Peristera : Aphrodite'in yanında dolaşan perilerden biri.

Phalaris : Agrigente tiranı. Zeus'a tapınak yapacağım diye başına topladığı çok kalabalık bir işçi ordusu ile şehrin tiranı oldu. Zulmü ve cımasızlığı ile meşhurdur.


Phaleros : Attika bölgesindeki Phaleros şehrinin kahramanı.Arganautlardan biri.


Phalkes : Temenos'un oğlu. Heraklidlerden biri.


Phaloe : Lykris ırmağının kızı olan bir peri. Buna kanatlı bir ifrit bela olmuştu. Elaatos adında bir delikanlı ifriti öldürdü. Phaloe ile Elaatos'un evlenecekleri gün delikanlı öldü. Peri kzı okadar çok göz yaşı döktüki tanrılar ona acıyp onu bir çeşmeye dönüştürdüler.


Phantosos : Uyku'nun oğlu. Kayaya, toprağa ırmağa ve cansız varlıklara dönüşebilen bir tanrı. Çevresi bir sürü yılanlarla çevrilmiştir.


Phaon : Midilli adasında basit bir kayıkçı iken, bir gün ihtiyar bir kadın kılığına girmiş olan Aphrodite'I kim olduğunu bilmeden adadan karşıya Anadoluya geçirmiş ve yaşlı kadının tüm ısrarlarına rağmen ondan para almamış. Bunun üzerine tanrıça onaalçıdan yapılmış içinde güzel kokulu bir yağ bulunan bir vazo hediye etmiş. Balıkçı güneşten çatlayan cildine bu yağı sürdüğünde çok yakışıklı bir gence dönüşmüş.


Pharmakias : İstanbul boğazında büyükdere'nin ağazında eski bir liman.Rivayete göre Media'yı getiren gemi bu limana sığınmak zorunda kalmış vesihirbaz kadın ilaç dolu sandığı ile buraya ayak basmış.


Phoebe : Uranos ile Gaia'nın kızı. Koios ile evlendi ve Latone ile Asterie'yi doğurdu.


Phebus : Apollon ile Pasiphae'nin kızı,


Phedra : Girit kralı Minos ilePasiphe'nin kızı, Theseus'un karısı. Üvey oğluna aşık oldu fakat ondan karşılık alamadı bunun üzerine ona iftira etti ve ölümüne neden oldu.


Phegeus : Arkadia da Phegeus şehrinin kurucusu ve kralı.


Phoiniks : Habeş diyarında yaşadığı sanılan efsanevi bir kuş.


Pheniks : Argos kralı Amyntor ile Kleobule'nin oğlu. Babasını üzerek annesinin gözüne girmek için babasının çok sevdiği ve hatta bu yüzden annesini ihmal ettiği genç kız ile sevişti.Bunun üzerine babası onun gözlerini oyup saraydan kovdu.


Phenops : Ksanthus ile Thoon'un babası.


Pheomis : Gaia ile Tartaros'un oğlu.


Pheraea : Zeus ile Eolos'un kızı. Hekate'nin annesi.


Phidippos : Thessalos'un oğlu Herakles'in torunu.


Phillamon : Aslen trakyalı olan efsanevi şair ve kahin.


Philemon : Bucis'in kocası. Kulübelerinde zeus'u misafir ettiler ve bundan dolayı mükafatlandırıldılar.


Philonome : Myktimus'un kızı ve Artemis'in arkadaşı. Ares'ten iki çocuğu oldu bu iki kardeş daha sonradan sırayla Arkadia'ya kral oldular.


Philotis : Romalı bir köle kadın. Zekası ve kurnazlığı ile Roma'yı Gauloi'ların istilasından kurtardı.


Philyra : Okeanos'un kızı. Bir ara Kronos'un metresi oldu.Ondan Kentaur Khiron'u doğurdu.


Phineus : Salymydessos'un efsanevi kralı. Tanrı Apollon ona falcılık öğretmişti.


Phlegethon : Yunanlıların cehennemlerinde akan ırmaklardan biri.


Phlegyas : Lapith'lerin efsanevi kralı. Ares il Khrysa'nın oğlu. İksion ile Koronis'in babası.


Phlias : Dionysos ile Minyas'ın kızı olan Aracthyrea'nın oğlu.


Phobos : İnsana gelen korkunun simgesidir.Phobos bir kadın olup savaşlarda Ares'in yanında bulunurdu.


Phoibe : Leukippos'un iki kızından biri.


Phoiniks : (Phoeniks) Agenor'un oğlu. Europa'nın kardeşi.Zeus tarafından kaçırılan kardeşinin peşinden yollara düştü.


Phokis : Orestes'in amcası.


Pholos : İksion ile Silene'nin oğlu olan bir Kentaur.Herakles'e kafa tutmadığı için onun tarafından saygı gördü.


Phorbas : Lapithes ile Orsinome'nin oğlu olan bir halk kahramanı.


Phorkys : Pontos ile Gaia'nın oğlu. Deniz tanrılarından biriydi. Kız kardeşi Keto ile evlenmişti.


Phroneus : İnakhos'un oğlu. Argos ilinde ilk insanın o olduğu söyleniyor.


Phosphoros : Sabah yıldızına verilen ad.


Phrikos : Helle'nin kardeşi. Athamas'ın oğlu.


Phrigia : Eski Anadoluda bir bölgenin adı.


Phryne : Efsanevi bir güzelliğe sahip olan bir Yunan fahişesi.Aphrodite heykellerine ilham kaynağı olmuştur.


Phrygios : Miletus krallarından biri.


Phthonos : Haset tanrıçalarından biri.


Phylios : Etolia'lı bir kahraman. Kyknos adında bir delikanlıya aşık olmuştu. Vefasız sevgilisi için her şeyi yapmasına rağmen ona yaranamadı.


Phyllis : Thrakia kralının kızı. Thesseus'un oğlu Demophon'a aşık olmuştu. Evlenmeye karar verdikleri sırad Demophon geri döneceğine söz vererek şehirden ayrıldı ancak uzun bir süre dönmeyince umutsuzluğa kapılan Phyllis kendini öldürdü.


Piassos : Thesselia krallarından biri Larissa'nın babası.Kızına aşık olmuş ve onunla zorla birlikte olmuştu. Larissa onu bir şarap fıçısında boğarak intikamını aldı.


Pierid'ler : İlham perilerine verilen ad.


Pieros : Pieridlerin babası, Makedon'un oğlu.


Pietas : Acıma duygusunun sembolü.


Pikoloos : Bir dev. Tanrıların devlerle yaptıkları savaşta Kirke adasına kaçmıştı ancak Kirke'nin babası onu öldürdü.


Pikus : Latium kralı Faunus'un babası olan kahin


Pilumunus : Yeni doğan çocukları koruyan Roma tanrıçası.


Pindos : Makadeon'un oğlu. Kardeşleri tarafından öldürüldü.


Pirene : Asopos'un kızı. Poseidon'un sevgilisiydi.


Pirithous : Thessalia kahramanlarından. Zeus ile Dia'nın oğluHippodamia'dan Polypoetes adında bir oğlu oldu.


Pisa : Elis bölgesinin bir şehri.


Pisidike : Monenia şehrinin kralının kızı.


Pitane : Nehir tanrısı Euratos'un kızı. Poseidon ile birlikteliklerinden Evadne adında bir çocukları oldu.


Pittheus : Pelops ile Hippodameia'nın oğlu. Çok iyi bir kahin idi.


Pitho : Kandırma ve inandırma tanrıçası.


Pitys : Çam ağacının sembolü olan bir peri kızı.


Pleiadlar : Atlas ile Pleione'nin yedi kızına verieln ad. Bu kızlar tanrılar tarafından yıldızlara dönüştürüldüler.


Pleione : Pleiadların anneleri kızları ile birlikte onuda yıldız dönüştürdüler.


Pleisthenes : Atreus'un oğlu. Onu amcası Tyestes yetiştirdi ve daha sonra öz babasını öldürtmeye çalıştı.


Ploutos : Zenginlik servet tanrısı. Demeter ile İason'un oğlu.


Pluton : Cehennemler tanrısı Hades'in latince adı.


Podaleirios : Aslepios'un oğlu kahrmanlık devrinin meşhur hekimi.


Podarkes : Priamos'un diğer adı.


Poibos : Apollon'un lakabı


Poine : (Poene) İntikam ve ceza tanrıçası. Hiddet'in anası olduğu söylenir.


Polhymnie : Dans ilham perisi.


Polias : Athena'nın lakabı


Polites : Priamos ile Hekabe'nin oğlu.Çok hızlı koşardı.


Polluks : Leda'nın oğlu. Kastor'un kardeşi, Diosku'lardan biri.


Poltys : Poseidon'un oğullarından biri.


Polybos : Oidipus'un üvey babası, Khorinthos kralı.


Polbotes : Tanrılarla savaşan devlerden biri. Poseidon tarafından öldürüldü.


Polydamos : Troia kahramanlarından. Panthoos'un oğlu ve Hector'un arkadaşı.


Polydektes : Magnes'in oğlu Seriphos adasının kralı.


Poldeukes : Kastor'un ikiz kardeşi. İki kardeşe Dioskur'lar adı verilir.


Poldoros : Kadmos ile Harmonia'nın oğlu. Nykteus'un kızı ile evlendi, Labdakos adında bir oğlu oldu.


Polydos : Korintoslu meşhur bir kahin.


Polhymnia : Musalardan biri. Şairlere heyecan ilham ederdi.


Polkaste : İkarios'un karısı, Penelope'nin annesi


Polykrite : Naksos adasınınkahramanı olan güzel bir kadın.


Polymede : Auotolykos'un kızı. Aeson'un karısı.Jason'un annesi. Kocası ölüme mahkum edilince kandini astı.


Polyneikes : Eteokles'in kardeşiOidipus ile İokastenin oğlu.


Polyphemos : Poseidon'un oğlu olan korkunç dev.


Polksena : Priamos ile Hekaube'nin kızı.Yunan kahramanlarından Akhileus bu kıza gönül vermişti. Fakat birlikte olamadan her ikiside öldüler.


Polykso : Troia savaşında öldürülen meşhur kahraman Tlepolemus'un karısı.


Polypontea : Hipponoos ile Thrassa'nın kızı. Artemis'in av arkadaşıydı.Aphrodite aşka boyun eğmeyen bu kızı bir erkek ayıya aşık etti. Polypontea'nın bu ayıdan iki oğlu oldu. Orios ve Agrios.


Pomona : Romalıların meyve tanrıçası.


Pontos : Poseidon'un oğlu, karadenize adını vermişti.


Poros : Bereket tanrısı. Metis'in oğlu.Penia ile evlendi ve bundan Amour doğdu.Böylece aşkın babası bolluk anası yoksulluk oldu.


Poseidon : Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri ad. Romalılar ona Neptune der.


Pothos : Eros'un yanından hiç ayrılamayn arkadaşlarından biriAşk arzusunun sembolü idi. Aphrodite'in oğlu.


Praksidike : Adalet tanrıçası sayılıyor ve hiddete kapılanlara sakin olmalarını telkin ediyordu. Babası muhafız tanrısı Soter idi. İki kızı vardı,Homonoe(Birlik) ve Arete(Fazilet)


Priamos : Troia şehrinin son kralı. Paris ile Hector elli oğlu arasından en tanınmışlarıdır.


Priapos : Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı. Dionysos ile Aphrodite'in oğlu.


Proitos : Tiryns kralı. Bellerophon Proitos'un sarayına sığınmıştı.


Promakhos : Athena'nın lakabı.


Prokne : Atina kralı Pandion'un kızı.


Prokrustes : Poseidon'un oğlu olduğu söylenen bir haydut.


Proetid'ler : Argos kralı Proetos ileSthenebea'nın kızlarına verilen ad. Bu üç kız kardeş kendilerini Hera'dan daha güzel gördükleri için akılları başlarından alındı.

Proetos : Argos kralı. Abas'ın oğlu, Akrisios'un ikiz kardeşi.


Promakhos : Zeka tanrıçasının lakabıdır.


Prometheus : Bir titan oğlu, ilk insanı yaratmıştır.


Propoetid'ler : Kıbrıslı Amathonte'nin kızları.Aphrodite'in kudretini inkar ettikleri için Aphrodite tarafından cezalandırıldılar. Tanrıça onları iflah olmaz fahişelere dönüştürdü.

Proteus : Deniz tanrısı Poseidon ile Phenike'nin oğlu.


Protesailaos : Thessalialı bir yiğit. Troia savaşında karaya çıkan ilk yunanlıydı, hemen öldürüldü.


Prytaneion : Hestia'nın kutsal ateşinin yakıldığı yer.


Psykhagogos: Hermes'in lakabı. Ölülerin ruhlarını götürücü anlamındadır.


Psykhe : Ruh.Eros'un karısı.


Pygas : Pygmaiosların kraliçesi idi. Kendini tanrıçalara eş gördüğünden Artemis ile Hera onu turna kuşuna çevirdiler.
avatar
Jared93
Moderötör
Moderötör

Mesaj Sayısı : 24
Kayıt tarihi : 23/06/08
Yaş : 25
Nerden : antalya

Kullanıcı profilini gör http://www.neararsanvar.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz